O co chodzi z kolorowymi avatarami na facebooku

10:45 AM So yeah, did facebook suddenly go crazy with those rainbows on profile pictures? The whole internet became somehow colorful... Everybody's just cheerfully celebrating (well, maybe not everyone, because some are probably getting angry ;) ) the legalization of homosexual marriages in the United States!
 No właśnie, co ten facebook oszalał, że nagle tyle osób ma jakąś tęcze na avatarze? Cały internet stał się jakiś kolorowy... Wszyscy po prostu radośnie świętują (no może nie do końca wszyscy, bo poniektórzy pewnie teraz wychodzą z siebie ;) ) to, że pary homoseksualne mogą zawierać oficjalne związki w całych stanach!

 Right, but why should we celebrate something that happened in the States? Because it's a milestone for all of us. Finally, something that seemed impossible has happened. Something that previous generations treated like a disease (!) and tried to "heal" which ended up in many peoples' suffering, is completely normal right now, and even more - is supported and protected by law.
 No właśnie, po co my mamy świętować to, że w jakichś tam stanach coś uchwalono? Ponieważ jest to krok milowy dla nas wszystkich. W końcu zniszczono mur, który wydawał się nie do przebicia. Coś co wcześniejsze pokolenia uznały za chorobę (!) i starały się bezskutecznie leczyć doprowadzając do cierpienia wielu ludzi, jest teraz czymś najzwyczajniej w świecie normalnym, co więcej, prawo to wspiera i chroni. Now it's our turn to fight for this here in Poland. Our country isn't very enlightened, everything revolves around religion, which - let's be honest here - mot many people really believe in, it's just a tradition. Our government is afraid of confront the clergy and the rest of the society, because the society treats LGBT as the minority that won't do anything and is not worth the risk.
 Teraz jest nasza kolej aby zawalczyć o to i w Polsce, tu gdzie jesteśmy w stanie coś zdziałać. Nasz kraj nie jest szczególnie oświecony, wszystko sprowadza się do religii, w którą bądźmy szczerzy- mało kto tak naprawdę wierzy, jest tylko tradycją. Nasza władza boi się sprzeciwić klerowi i reszcie społeczeństwa ponieważ społeczeństwo LGBT uważa się za mniejszość, tą mniejszość, która nic nie zdziała i która nie jest warta ryzykowania.

 And that's where our part starts, let's show how many of us is here. It's hard to do this because people of different orientations are NO DIFFERENT, they look the same, some of them even hide themselves. How can we do this, then? We can do this thanks to the power of the internet! Let's do it for all of us. Even if you're a heterosexual, it's good too, because every one of us is equal and we should fight for respecting that. Even if not for ourselves, then just for our friends, who suffer for no reason.
 I tu zaczyna się nasza rola, pokażmy ile nas jest. Zwykle nie jest to łatwe bo ludzie innych orientacji się NICZYM nie różnią, wyglądają normalnie, jak każdy, poza tym wiele z nich się kryje. Więc jak możemy to osiągnąć? Właśnie dzięki ogromnemu potencjałowi internetu! Zróbmy to dla nas wszystkich. Jeśli należysz to heteroseksualnych osób to też jest super, każdy z nas jest równy i o uszanowanie tego powinniśmy walczyć. Nawet jeśli nie dla siebie to dla naszych przyjaciół, którzy niczemu winni cierpią z powodu braku tolerancji.

 I will always fight for people who deserve that, so now I do anything I can, even if it's a small thing. Everyone can do this. In our case, this small gesture on facebook means our support for people of various sexual orientations. We show how many of us is there - us, people who don't like the stance of government on the LGBT society, for us and for our friends. Make our social networks like facebook, twitter or instagram colorful.
 Zawsze będę walczyła dla osób, które na to zasługują, także i teraz staram się zrobić co mogę, nawet jeśli to mała rzecz. Każdego na to stać. U nas drobny gest facebooka oznacza poparcie praw dla osób różnych orientacji seksualnych. Pokazujemy dzięki niemu jak wiele nas jest, ludzi, którym nie podoba się obecny stosunek rządu wobec społeczeństwa LGBT, dla nas i dla naszych przyjaciół. Sprawmy aby nasze media społecznościowe takie jak facebook, twitter czy instagram stały się kolorowe.


It's not hard at all, just click the link and apply the filter:
 Nie jest to trudne, wystarczy kliknąć w ten link i zaakceptować filtr:And this is my profile picture:
A tak wygląda moje zdjęcie profilowe:


 If we have something to fight for, we should do it! Try every possibility, because the worst we can do is to give up. No matter what is the case, there'll always be something trying to prevent us from completing our mission, the most important thing is to learn to fight it, that's how you reach your goal. Remember that, and never forget how much you matter. And besides, let's make the internet look like this:
 Jeśli mamy dla kogo walczyć to walczmy! Starajmy się na tyle sposobów na ile tylko jest to możliwe bo najgorsze co możemy zrobić to się poddać. Nie zależnie od tego jaki jest nasz cel, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą nam rzucać kłody pod nogi, najważniejsze jest to aby po tym się podnieść i nauczyć je przeskakiwać idąc dalej przed siebie, własnie tak się dąży do celu. Pamiętajcie o tym, proszę i nigdy nie zapominajcie jak wiele znaczycie. A tak na marginesie to sprawmy aby internet wyglądał własnie tak:
You Might Also Like

4 komentarze

 1. Szczera prawda :) Chciałabym doczekać się tego momentu, kiedy będę mogła wziąć ślub w Polsce,bez przymusu wyjazdu za granicę. Mam nadzieję,że to małe marzenie się spełni.

  ReplyDelete
  Replies
  1. trzymam kciuki kochana <3

   Delete
 2. Tak post jest naprawdę świetny! Lecz pamiętajmy, ze homoseksualizm to nadal choroba dla dość sporej ilości ludzi na świecie.

  ReplyDelete